ฝนฟ้าอากาศ 13 มี.ค.63

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ปลายสัปดาห์นี้ ไทยตอบน ต้องเตรียมรับมือกับพายุฝนฟ้าคะนอง โดยเฉพาะภาคอีสานตอนล่าง จะได้รับผลกระทบมากสุด ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าว มีอากาศร้อน โดยในวันพรุ่งนี้ ถึงวันที่ 17 มีนาคม มวลอากาศเย็นจะแผ่ปกคลุมไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุม ภาคอีสานตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง มาเจอกับอากาศร้อน ๆ ในบ้านเรา จึงเกิดเป็นพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตกบางพื้นที่ และอาจเกิดฟ้าผ่า โดยภาคอีสานตอนล่าง จะได้รับผลกระทบมากที่สุด

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศร้อน และจะร้อนจัดหลายพื้นที่ เช่นที่ลำปางและตาก อุณหภูมิสูงสุด 38-41 องศาเซลเซียส และมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

ภาคอีสาน มีอากาศร้อน และมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ ทั้งมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี อุณหภูมิสูงสุด 38-41 องศาเซลเซียส และมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ ทางตอนล่างของภาค

ภาคกลาง อากาศร้อน กับร้อนจัดหลายพื้นที่ สูงสุด 37-40 องศาเซลเซียส บริเวณนครสวรรค์ ชัยนาท และลพบุรี ยังมีอากาศร้อนสุด และมีฟ้าหลัวตอนกลางวัน

ภาคตะวันออก อากาศร้อน 33-39 องศาเซลเซียส กับมีฟ้าหลัวตอนกลางวัน และมีฝน 10% ของพื้นที่ ที่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี และตราด ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ มีฝน 10% ของพื้นที่ ที่สงขลา ปัตตานี นราธวิาส กระบี่ และตรัง อ่าวไทยและทะเลอันดามัน มีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อน 35-39 องศาเซลเซียส กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน

สถานการณ์ฝุ่นละอองสะสมในพื้นที่ภาคเหนือ และอีสาน วันนี้ ปริมาณฝุ่นสะสมเกินค่ามาตรฐานมาก เป็นสีส้มถึงสีแดงหลายที่ แต่ที่หนักสุด คือ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย และหนองคาย คาดว่าจะเป็นเช่นนี้ไปอีก 2-3 วัน ต่างจากภาคกลาง อย่างเช่นที่ สระบุรี และกรุงเทพมหานคร เป็นสีเหลือง ฝุ่นไม่เกินค่ามาตรฐาน คุณภาพอากาศปากลาง

TAG : ฝนฟ้าอากาศสภาพอากาศวันพรุ่งนี้สภาพอากาศในแต่ละภาคอุณหภูมิในแต่ละภาคพยากรณ์อากาศกมลาสน์ เอียดศรีชาย

คลิปที่เกี่ยวข้อง