ฝนฟ้าอากาศ 16 มี.ค.63

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ตอนบนของไทยยังต้องระวังฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

บริเวณความกดอากาศสูงหรือลมหนาวจากจีน ยังคงแผ่ปกคลุมภาคอีสาน และทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น

สำหรับสถานการณ์ฝุ่นละอองและหมอกควัน บริเวณกรุงเทพมหานคร และภาคกลาง สถานการณ์เริ่มกลับมามีฝุ่นอีกครั้ง บางพื้นที่คุณภาพอากาศปานกลางไปจนถึงไม่ดีต่อสุขภาพกลุ่มเสี่ยง แต่ในทางภาคเหนือส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สีแดง ไม่ดีต่อสุขภาพ อย่างที่ เชียงใหม่ เชียงราย และตาก

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเซียส และมีฝน 20% ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก ส่วนมากบริเวณจังหวัดลำปาง น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก พิจิตร และเพชรบูรณ์

ภาคอีสาน อากาศร้อนสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส กับมีฝน 10% ของพื้นที่ ส่วนมากที่ชัยภูมิ นครราชสีมา และบุรีรัมย์

ภาคกลาง อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส และมีฝน 10% ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และราชบุรี

ภาคตะวันออก ร้อนสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส กับมีฝนฟ้าคะนอง 10% ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด ทะเลห่างฝั่งคลื่นมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ มีฝนไม่เยอะมาก อยู่ที่ 10% ของพื้นที่ ส่วนมากที่สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตรัง และสตูล ทะเลมีคลื่นประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อนสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส และมีฝน 10% ของพื้นที่

TAG : ฝนฟ้าอากาศพยากรณ์อากาศสภาพอากาศวันพรุ่งนี้สภาพอากาศในแต่ละภาคอุณหภูมิในแต่ละภาคเปรมสุดา สันติวัฒนา

คลิปที่เกี่ยวข้อง