ตรวจสอบสิทธิ์ ขอรับเงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้า 25 มีนาคมนี้ เริ่มจ่ายเงินสิ้นเดือน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 21.5 ล้านคน วงเงิน 30,000 ล้านบาท โดยทุกบ้านมีสิทธิได้เงินคืนในอัตราที่แตกต่างกันไป

โดยเพจเฟซบุ๊ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โพสต์ภาพพร้อมข้อความเกี่ยวกับการขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กสามารถตรวจสอบสิทธิ์เพื่อขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า และ PEA จะเริ่มจ่ายเงินคืนตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

โดยขั้นตอนการลงทะเบียนคือ
1.กรอกชื่อ-นามสกุล
2.กรอกหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า
3.กรอกหมายเลขบัตรประชาชน
4.ทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วน
5.รอรับเงินตามช่องทางที่ระบุ

BUGABOONEWS
ขอบคุณข้อมูลจากเพจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA


TAG : เงินคืนค่าประกันการใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนรับเงินคืนประกันการใช้ไฟฟ้า