คบเพลิงโอลิมปิกเกมส์ ถูกส่งให้ ญี่ปุ่น เจ้าภาพ แล้ว

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา คบเพลิงโอลิมปิก ได้ถูกจุดขึ้นที่วิหารเฮร่า และได้มีการวิ่งส่งต่อคบเพลิงโอลิมปิก ไปทั่วประเทศกรีซ ล่าสุดได้มีพิธีส่งมอบคบเพลิงโอลิมปิก ที่สนามกีฬาพานาธิเนอิก ในกรุงเอเธนส์ โดยคบเพลิงโอลมปิกถูกส่งมอบให้แก่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกเกมส์ 2020 โดยมีผู้ถือคบเพลิงที่ได้รับการคัดเลือกจากญี่ปุ่น จำนวน 2 คน ได้แก่ โนะมุระ ทะดะฮิโระ นักกีฬายูโด รุ่น 60 กก.ชาย เจ้าของ 3 เหรียญทอง โอลิมปิกเกมส์ และ โยะชิดะ ซาโอะริ นักกีฬามวยปล้ำ รุ่น 55 กก.หญิง เจ้าของ 3 เหรียญทอง

นอกจากนี้ ญี่ปุ่น ยังจัดให้มีการจัดนิทรรศการแสดงคบเพลิงพิเศษ "เพลิงแห่งการฟื้นฟู" เพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ อันได้แก่ แผ่นดินไหวและสึนามิ ในปี พ.ศ.2554 โดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ จ.มิยะงิ, จ.อิวาเตะ และ จ.ฟุคุชิมะ

TAG : ญี่ปุ่นโอลิมปิกโอลิมปิกเกมส์ 2020

คลิปที่เกี่ยวข้อง