แบบประเมินโควิด-19 ตรวจเช็กตัวเองได้ง่ายๆ ฉันติดไวรัส COVID-19 แล้วหรือยัง?

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid-19 หลายคนเป็นกังวลว่าตนเองจะติดเชื้อหรือไม่ และไม่แน่ใจว่า อาการที่ตนเองเป็นอยู่ เข้าข่ายติดเชื้อโควิด-19 แล้วหรือยัง

โดยทางสมาคม Thailand Tech Startup Association ร่วมกับ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(ดีป้า) , กรมควบคุมโรค และ สำนักงานส่งเสริมนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ทำการเปิดเพจ "เป็ดไทยสู้ภัย" เพื่อสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง พร้อมจัดทำแบบประเมินให้ประชาชนได้ตรวจสอบตัวเองว่า ติดไวรัสโควิด-19 หรือไม่ ก่อนไปเข้าการรักษาที่โรงพยาบาล

ทั้งนี้ สามารถเข้าไปทำแบบประเมินได้ที่ http://covid19.thaitechstartup.org/  โดยผลการประเมินจะแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น 3 ระดับ คือ
0-25 คะแนน ไม่มีความเสี่ยง
26-49 คะแนน มีความเสี่ยง
50 คะแนนขึ้นไป มีความเสี่ยงสูง

หากมีอาการเข้าข่าย สามารถกลับมาทำแบบสอบถามนี้ได้ตลอดเวลา และหากท่านมีความเสี่ยงมาก แพทย์และพยาบาลอาสา จะทำการติดต่อกลับไปเพื่อให้ความช่วยเหลือ

BUGABOONEWS
ขอบคุณข้อมูลจากเพจ เป็ดไทยสู้ภัย

TAG : แบบประเมินติดเชื้อโควิด19แบบประเมินข่าวโควิด19ความรู้โควิด19ข้อมูลโควิด19