สะเก็ดข่าว : ยกฉาก

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

สะเก็ดข่าว 21 มีนาคม 2563 - เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการจัดงาน ที่จังหวัดลพบุรี

ไปที่หอสวดมนต์วัดสระตาแวว ตำบลพุคา อำเภอบ้านหมี่ มีการเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคโควิด-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง งานนี้จะถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ก็มีปัญหาเรื่องฉากหลังชื่องานอยู่ต่ำไปหน่อย สุดท้ายก็ต้องมีเทคนิค ให้คนยกป้ายฉากขึ้นลงแบบนี้

ต้องบอกว่าช่างเทคนิคนี่ สำคัญกับงานจริง ๆ

TAG : สะเก็ดข่าวสะเก็ดข่าว 21 มีนาคม 2563ยกฉากป้องกันโรคโควิด19โรคโควิด19โครงการอบรมป้องกันโรคโควิด19ทำหน้ากากอนามัยสอนทำหน้ากากอนามัย

คลิปที่เกี่ยวข้อง