ครม.เตรียมพิจารณามาตรการเยียวยาประชาชน-แรงงาน หยุดงานจากโควิด-19

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - กระทรวงการคลัง เตรียมเสนอมาตรการเยียวยาผลกระทบให้กับประชาชน และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน จากสถานการณ์โควิด-19 ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้ (24 มี.ค.) โดยหนึ่งในมาตรการช่วยเหลือ คาดว่าเป็นการแจกเงินคนละ 2,000 บาท รวม 2 เดือน ได้เงินคนละ 4,000 บาท

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (24 มี.ค.) จะมีการหารือถึงมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะภายหลังการประกาศปิดหลายพื้นที่สำคัญ จนส่งผลถึงพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย โดยกระทรวงการคลังจะเสนอมาตรการชุดที่ 2 มีทั้งมาตรการด้านการเงิน และมาตรการเติมสภาพคล่องให้กลุ่มลูกจ้างสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

มีรายงานว่ามาตรการที่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี คือ การแจกเงินให้กับผู้ว่างงาน จากคำสั่งปิดสถานที่ต่าง ๆ ชั่วคราว คนละ 2,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน รวมได้รับเงินคนละ 4,000 บาท คาดว่าจะมีประมาณ 5 ล้านคน โดยใช้งบกลางสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2563 จำนวน 20,000 ล้านบาท

ส่วนอีกมาตรการ คือ การพิจารณาให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ สำหรับลูกจ้างที่เดือดร้อนและตกงานในช่วงนี้ คนละ 10,000-20,000 บาท เช่น ดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 ต่อปี หากกู้เงิน 10,000 บาท จะเสียดอกเบี้ย 10 บาทต่อปี มีระยะเวลาปลอดชำระเงินต้น และดอกเบี้ย 6 เดือน กำหนดให้ผ่อนชำระหนี้ 2 ปี สามารถกู้ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. คาดว่าวงเงินสำหรับมาตรการนี้ประมาณ 40,000-50,000 ล้านบาท สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ประมาณ 4 ล้านคน

ด้านเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. กล่าวว่า ได้นำเสนอแผนการจัดทำประกันภัยโควิด-19 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14.6 ล้านคน ให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ซึ่งตามแผน รัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบเบี้ยประกันภัยให้ทั้งหมด ใช้งบประมาณกว่า 1,400 ล้านบาท ประกันภัยประเภทนี้จะคิดค่าเบี้ยคนละ 99 บาท ระยะเวลาประกัน 1 ปี ให้ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือโรคร้ายแรงที่เกิดจากการติดเชื้อเชื้อโควิด-19 ได้รับความคุ้มครองคนละ 100,000 บาท และยังได้ค่าชดเชยรายวันระหว่างการรักษาตัว วันละ 300 บาท สูงสุดนาน 30 วัน รวมไม่เกิน 9,000 บาท

TAG : เช้านี้ที่หมอชิตครมประชุม ครมข่าวโควิด19โควิด 19ไวรัสโควิด 19แรงงานไทย

คลิปที่เกี่ยวข้อง