ครม.อนุมัติจ่ายเงิน 5,000 บาท 3 เดือน ให้แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ลดผลกระทบ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เจาะประเด็นข่าวค่ำ - คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ จ่ายเงินให้กับกลุ่มแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว และอาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 คนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน คาดว่าแรงงานกลุ่มนี้มีอยู่ประมาณ 3 ล้านคน

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กลุ่มแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว และกลุ่มอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคโควิด-19 ชั่วคราว สามารถลงทะเบียนขอรับเงินเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึง มิถุนายนนี้ โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com หรือติดต่อที่ธนาคาร 3 แห่ง คือ ออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. รวมถึงธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนแล้วจะได้รับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร ตั้งแต่เดือนเมษายนนี้

ส่วนแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม จะเพิ่มสิทธิกรณีว่างงานร้อยละ 50 ของค่าจ้าง โดยกรณีแรก หากนายจ้างไม่ให้ทำงาน จะได้รับเงินไม่เกิน 180 วัน กรณีที่ 2 รัฐสั่งหยุดกิจการชั่วคราว รับเงินไม่เกิน 90 วัน

นอกจากนี้ ยังให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ คนละ 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 ต่อเดือน โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 ธันวาคมนี้ และเตรียมสินเชื่อพิเศษอีกคนละ 50,000 บาท สำหรับผู้ที่ยังไม่เพียงพอ คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.35 ต่อเดือน แต่ต้องมีหลักประกัน ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 ธันวาคมนี้

ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำกับสำนักงานธนานุเคราะห์ ดอกเบี้ยร้อยละ 0.10 ต่อปี เพื่อให้นำไปปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำผ่านโรงรับจำนำ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 คิดดอกเบี้ยจากประชาชนไม่เกินร้อยละ 0.125 ต่อเดือน ระยะเวลา 2 ปี

นอกจากนี้ยังมีมาตรการลดภาระลูกจ้าง โดยขยายเวลาการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้ ให้หักลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพได้เพิ่มจากเดิม 15,000 บาท เป็น 25,000 บาท และมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าตอบแทนในการเสี่ยงภัยของบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข

ขณะเดียวกันยังมีมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ประกอบการด้วย เช่น ให้สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ได้แก่ ธุรกิจทัวร์ สปา ขนส่ง ทั้งรถทัวร์ รถบัส รถตู้ รถแท็กซี่ เรือนำเที่ยว รถเช่า บริษัทนำเที่ยว โรงแรม ห้องพัก และร้านอาหาร โดยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สนับสนุนสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท ให้กู้รายละไม่เกิน 3 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 3 สำหรับ 2 ปีแรก ระยะเวลาการกู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 5 ปี รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 30 ธันวาคมนี้ รวมทั้งเลื่อนเวลาการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล

TAG : ข่าวโควิด19เงินช่วยเหลือโควิด19โควิด19ไวรัสโควิด19

คลิปที่เกี่ยวข้อง