สะเก็ดข่าว : หน้าดำ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

สะเก็ดข่าว 24 มีนาคม 2563 - ไปชมการสาธิตการทำบั้งไฟ ทำจนหน้าดำ ส่วนจะดำเพราะอะไร ไปที่จังหวัดศรีสะเกษ

ที่วัดสง่าวราราม ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ ชาวบ้านสาธิตทำบั้งไฟโบราณสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ช่วงที่ทำการบรรจุดินปืนลงในกระบอกไม้ไผ่จะสังเกตว่า คนตำบั้งไฟ หรือตอกบั้งไฟหน้าขาวนวลเชียว ขณะที่ คนข้างล่างหน้าดำกันหมด เป็นเพราะอะไร ชมภาพนี้

ไม่ได้ดำเพราะทำงาน ดำเพราะแกล้งกันนี่เอง

TAG : สะเก็ดข่าวสะเก็ดข่าว 24 มีนาคม 2563หน้าดำบั้งไฟทำบั้งไฟสาธิตการทำบั้งไฟศรีสะเกษ

คลิปที่เกี่ยวข้อง