เริ่มแล้ว ตรวจสอบสิทธิ์รับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า 25 มี.ค.นี้ ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 21.5 ล้านคน วงเงิน 30,000 ล้านบาท โดยทุกบ้านมีสิทธิได้เงินคืนในอัตราที่แตกต่างกันไป

ทั้งนี้ เพจเฟซบุ๊ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โพสต์ภาพพร้อมข้อความเกี่ยวกับการขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

ช่องทางการตรวจสอบสิทธ์ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้าน ที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก เริ่มวันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป (โดยไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุด) สามารถสแกนคิวอาร์โค้ด QR Code ท้ายใบแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าเริ่มเดือนมีนาคม  2563 เป็นต้นไป และจะได้รับเงินคืนเริ่มตั้งแต่วันที่ 31  มีนาคม เป็นต้นไป

ดย 4 ช่องทางตรวจสอบสิทธิ์การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้ามีดังนี้

1.สแกน QR Code ท้ายใบแจ้งค่าไฟฟ้าเริ่มเดือนมีนาคม 2563
2.เฟซบุ๊ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
3.แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus
4.ไลน์ของ PEA Line Official Account @peathailand

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด PEA ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้ไฟ ยื่นขอรับเงินคืนประกันการใช้ไฟผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะคลี่คลาย

BUGABOONEWS
ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก เพจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA
 

TAG : รับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าลงทะเบียนรับเงินค่าไฟ