เลื่อนออกหวย สลากฯงวด 1 เม.ย. ไปเป็น 2 พ.ค. พร้อมงดขายหวยงวด 16 เม.ย.และ 2 พ.ค.

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


มีมติเลื่อนออกหวย สลากฯงวด 1 เม.ย. ไปเป็น 2 พ.ค. พร้อมงดขายหวยงวด 16 เม.ย.และ 2 พ.ค.

หลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เรื่องการออกรางวัล ของสลากงวดวันที่ 1 เมษายน 2563 นายพชร อนันตศิลป์ ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล แจ้งผลสรุปว่า

-ให้เปลี่ยนแปลงการออกรางวัลของสลากงวดวันที่ 1 เมษายน 2563 จากวันที่ 1 เมษายน 2563  เป็นวันที่ 2 พฤษภาคม
-ไม่มีการจำหน่ายสลากงวดวันที่ 16 เมษายน 2563 และงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2563
-วันออกรางวัลที่เลื่อนไปเป็น 2 พฤษภาคม ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในห้วงเวลา ณ ขณะนั้นด้วย  หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจะมีกรพิจารณาและแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน และเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

BUGABOONEWS
ขอบคุณข้อมูลจากเพจ Ch7HDNews 

TAG : เลื่อนออกหวยเลื่อนออกสลากฯหวยรางวัลที่หนึ่ง