ก.แรงงาน ยืนยัน ผู้ประกันตน ม.30 และ ม.40 ยื่นขอรับเงิน 5,000 บาท ได้

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เจาะประเด็นข่าวค่ำ - หลังจากเมื่อวานนี้ (24 มี.ค.) คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติจ่ายเงินให้กับกลุ่มลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว และอาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม เป็นเงิน 5,000 บาท นาน 3 เดือน รวมแล้วได้คนละ 15,000 บาท ก็มีคำถามตามมาว่าแล้วผู้ประกันตนตามมาตรา 39 หรือผู้ที่ลาออกจากงาน หรือตกงาน แต่ยังจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเอง กับมาตรา 40 คืออาชีพอิสระที่จ่ายเงินประกันสังคมเอง จะได้รับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาทด้วยหรือไม่ วันนี้มีคำยืนยันออกมาจากเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมแล้วว่า ทั้งมาตรา 39 และ 40 จะได้รับเงินในส่วนนี้

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ยืนยันว่า ผู้ประกันตนทั้งมาตรา 39 และมาตรา 40 คือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ลูกจ้างชั่วคราว พ่อค้าแม่ขาย สามารถลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท ได้ทั้งหมด โดยคาดว่าจะมีประมาณ 3 ล้านคน หรืออาจจะมากกว่านั้น ขอให้ติดตามรายละเอียดการขอรับสิทธิได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ในวันที่ 28 มีนาคมนี้

ส่วนกรณีที่นายจ้างสั่งให้พนักงานลูกจ้างกักตัวเพื่อดูอาการ หากเข้าข่ายเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 นั้น นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า นายจ้างจะต้องจ่ายเงินเดือนตามปกติ และไม่หักวันลาของลูกจ้าง ไม่ว่าจะเป็นวันลาป่วย ลากิจ หรือลาพักร้อน

ด้าน หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า คณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบให้ขยายเวลาการส่งเงินสมทบของทั้งนายจ้างและแรงงาน โดยกำหนดให้นำส่งเงินสมทบงวดเดือนมีนาคม 2563 ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม งวดเดือนเมษายน นำส่งภายในวันที่ 15 สิงหาคม และงวดเดือนพฤษภาคม นำส่งภายในวันที่ 15 กันยายน พร้อมลดการนำส่งเงินสมทบนายจ้างลดลงร้อยละ 4 และลูกจ้างลดลงเหลือร้อยละ 1

ขอบคุณภาพจาก : Facebook ไทยคู่ฟ้า

TAG : กองทุนประกันสังคมกระทรวงแรงงานเงินเยียวยาเงินเยียวยาลูกจ้างเงินเยียวยาลูกจ้างช่วงโควิด 19

คลิปที่เกี่ยวข้อง