ชาว จ.สงขลา แห่ลงทะเบียนขอเงินประกันไฟฟ้าแน่น เจ้าหน้าที่วอนลงผ่านออนไลน์

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เจะาประเด็นข่าวค่ำ - วันแรกของการเปิดให้ลงทะเบียนขอรับคืนเงินประกันไฟฟ้า มีประชาชนไปติดต่อขอลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเช้า

แม้การไฟฟ้าจะเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ยังพบว่ามีประชาชนเดินทางมาที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยตัวเอง นอกจากจะติดต่อขอลงทะเบียนแล้ว ยังมาสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียน รวมถึงเงื่อนไขของการขอรับเงินคืน ขณะที่บางส่วนมาสแกนคิวอาร์โคดที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนำป้ายมาติดไว้ด้านหน้าประตูทางเข้า เนื่องจากใบแจ้งหนี้ยังส่งมาไม่ถึงบ้าน

นายจำเนียร บุญแก้ว ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหาดใหญ่ ได้ให้เจ้าหน้าที่มาช่วยอธิบายให้ประชาชนที่ยังไม่ทราบรายละเอียดของการลงทะเบียนได้เข้าใจ พร้อมเปิดเผยว่า การลงทะเบียนขณะนี้ต้องผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น แต่ประชาชนที่มาชำระค่าไฟฟ้า ยังสามารถเข้าไปชำระได้ตามปกติ

ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก ติดป้ายงดยื่นเอกสารและลงทะเบียนคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าที่สำนักงาน จนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลาย โดยให้ลงทะเบียนทางออนไลน์ได้ แต่ก็ยังพบว่ามีประชาชนที่ไม่รู้ เดินทางมายื่นเรื่องลงทะเบียน พร้อมขอเปลี่ยนแปลงชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นจำนวนมาก

ทาง นายวีระศักดิ์ กมลวรเดช ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก บอกว่า ประชาชนไม่ต้องกังวล ผู้มีสิทธิจะได้รับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าทุกคน และยังมีเวลาอีกมาก ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดผ่านระบบออนไลน์ เพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง และลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย

TAG : ลงทะเบียนคืนเงินประกันลงทะเบียนคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คลิปที่เกี่ยวข้อง