กทม.ชวนคนกรุงฯ ปิดไฟ 1 ชั่วโมง ลดโลกร้อน 28 มีนาคมนี้

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ทุกภาคส่วนและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน กรุงเทพมหานคร เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานประกอบการ ร้านค้า และประชาชน ร่วมกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน" (60+ Earth Hour 2020)

โดยลดการใช้พลังงาน และปิดไฟที่ไม่จำเป็น ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน และลดการใช้เครื่องปรับอากาศ ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคมนี้ ตั้งแต่ 20.30 - 21.30 น. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง พร้อมกับเมืองต่าง ๆ ใน 188 ประเทศทั่วโลก

TAG : เช้านี้ที่หมอชิตปิดไฟลดโลกร้อนลดโลกร้อน

คลิปที่เกี่ยวข้อง