ฝนฟ้าอากาศ 4 เม.ย.63

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ทั่วไทยมีอากาศร้อน และร้อนจัด 40-42 องศาเซลเซียส ในบางพื้นที่ ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

เพราะหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมไทยตอนบน ที่ยังคงแผ่ปกคลุมประเทศลาว เวียดนาม และทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง ในขณะที่บ้านเรา มีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ทำให้เกิดพายุฤดูร้อนขึ้น

โดยพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบ คือ ภาคเหนือ ที่จังหวัดน่าน, แพร่, อุตรดิตถ์, สุโขทัย, กำแพงเพชร, พิษณุโลก, พิจิตร และเพชรบูรณ์ ภาคอีสาน ที่เลย, หนองบัวลำภู, หนองคาย, บึงกาฬ, อุดรธานี, สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม, ขอนแก่น, ชัยภูมิ, นครราชสีมา และบุรีรัมย์ ภาคกลาง ที่นครสวรรค์, ลพบุรี, สระบุรี, พระนครศรีอยุธยา, สิงห์บุรี, อ่างทอง, ชัยนาท และอุทัยธานี รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก ที่นครนายก, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ระยอง, จันทบุรี และตราด

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส และมีพายุฝน 10% ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง

ภาคอีสาน อากาศร้อน 34-39 องศาเซลเซียส มีพายุฝน 30% ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง

ภาคกลาง อากาศร้อนกับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ สูงสุด 37-41 องศาเซลเซียส และมีพายุฝน 10% ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

ภาคตะวันออก อากาศร้อน 33-39 องศาเซลเซียส มีพายุฝน 30% ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ ก็มีอากาศร้อน 34-38 องศาเซลเซียส และมีฝน 20-30% ของพื้นที่ ที่พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธวิาส ทะเลอันดามันและอ่าวไทย บริเวณที่มีฝน คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตอนกลางวันมีอากาศร้อน 33-39 องศาเซลเซียส และมีพายุฝน 10% ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

นอกจากอากาศร้อนจัดและพายุฝน ประชาชนในภาคเหนือ ต้องระวังเรื่องฝุ่นละอองด้วย โดยมีฝุ่นสะสมเกินค่ามาตรฐาน เป็นสีแดงหลายจังหวัด แต่สูงสุด 3 อันดับแรก ยังคงเป็นที่เชียงใหม่ เชียงราย และน่าน ขณะที่ภาคอีสาน ก็เป็นสีแดง คุณภาพอากาศไม่ดีต่อสุขภาพ ส่วนภาคกลาง เป็นสีส้ม ฝุ่นเกินค่ามาตรฐานเช่นกัน ต่างกับกรุงเทพมหานคร คุณภาพอากาศปานกลาง ฝุ่นไม่เกินค่ามาตรฐาน

TAG : ฝนฟ้าอากาศสภาพอากาศวันพรุ่งนี้สภาพอากาศในแต่ละภาคพยากรณ์อากาศอุณหภูมิในแต่ละภาคกมลาสน์ เอียดศรีชาย

คลิปที่เกี่ยวข้อง