ฝนฟ้าอากาศ 7 เม.ย.63

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ทั่วไทยมีอากาศร้อนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคกลาง จะมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ ติดตามในฝนฟ้าอากาศ

เพราะความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด และยังมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดพาความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคอีสาน ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดหลายพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 38-41 องศาเซลเซียส ยังมีฝน 10% ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ในจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และเพชรบูรณ์

ภาคอีสาน อากาศร้อน 31-38 องศาเซลเซียส มีฝน 30% ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงเกือบทั้งภาค

ภาคกลาง อากาศร้อนกับมีอากาศร้อนจัดบางแห่ง สูงสุด 37-40 องศาเซลเซียส มีฝน 10% ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ที่นครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา

ภาคตะวันออก อากาศร้อน 33-39 องศาเซลเซียส มีฝน 20% ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ที่ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และตราด

ภาคใต้ อากาศร้อน 33-37 องศาเซลเซียส มีฝน 10-30% ของพื้นที่ ที่เพชรบุรี นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ทะเลทั้ง 2 ฝั่งบริเวณที่ฝน คลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อน 35-39 องศาเซลเซียส กับมีฝน 10% ของพื้นที่

ภาคเหนือ ฝุ่นละอองยังสะสมเยอะจนเกินค่ามาตรฐาน เป็นสีส้มถึงสีแดง โดยภาคเหนือตอนบน ที่เชียงราย เชียงใหม่ น่าน และพะเยา ยังเป็นสีแดงต่อเนื่อง โดย Air Visual คาดว่าพรุ่งนี้ ฝุ่นจะลดลงเล็กน้อย

ส่วนภาคอีสาน ที่อุบลราชธานี ฝุ่นไม่เกินค่ามาตรฐาน เป็นสีเหลือง คุณภาพอากาศปานกลาง เช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร ปานกลางเช่นกัน ซึ่งคาดว่า คุณภาพอากาศจะเป็นเช่นนี้ไปอีก 1-2 วัน

TAG : ฝนฟ้าอากาศสภาพอากาศวันพรุ่งนี้สภาพอากาศในแต่ละภาคพยากรณ์อากาศอุณหภูมิในแต่ละภาคเปรมสุดา สันติวัฒนา

คลิปที่เกี่ยวข้อง