เร่งสร้างที่พักเตรียมกักตัวกลุ่มเสี่ยง กลับบ้านช่วงสงกรานต์

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เจาะประเด็นข่าวค่ำ - ชาวบ้านเร่งสร้างที่พักบริเวณศาลาประชาคมบ้านป่าตะแบง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา สำหรับใช้เป็นที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงที่จะเดินทางกลับบ้านช่วงสงกรานต์ แม้กระทรวงวัฒนธรรมจะประกาศเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้งดจัดงานทุกระดับ, งดเดินทางกลับภูมิลำเนา, งดเว้นการรดน้ำญาติผู้ใหญ่, งดเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

นายสมจิตร พิศนอก รองนายก อบต.ดอนยาวใหญ่ เปิดเผยว่า แม้จะมีประกาศห้ามจากภาครัฐ แต่เชื่อว่าจะมีประชาชนบางส่วนเดินทางกลับบ้านช่วงสงกรานต์ จึงต้องเตรียมสถานที่กักตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ อปพร., อสม. และผู้นำชุมชนคอยเฝ้า

นอกจากศาลาประชาคมแล้ว ท้องถิ่นในอำเภอโนนแดง ยังจัดสถานที่ตามวัดและที่สาธารณประโยชน์ สำหรับไว้กักตัวกลุ่มเสี่ยงด้วย

TAG : กักตัวกลุ่มเสี่ยงกลับบ้านสงกรานต์ข่าวโควิด19โควิด 19

คลิปที่เกี่ยวข้อง