ศูนย์ Smart Covid Hospital พบหมอออนไลน์ ลดความเสี่ยงโรคโควิด-19

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าวภาคค่ำ - ในช่วงสถานการณ์เคอร์ฟิว ทีมอาจารย์แพทย์ได้คิดค้น แอปพลิเคชันพบหมอออนไลน์ เพื่อติดตามอการคนไข้ที่หายแล้ว ให้คำปรึกษาประชาชน อยู่บ้านพบหมอ ไม่ต้องออกจากบ้าน ลดความเสี่ยงโรคโควิด-19 ติดตามจากรายงาน ศิรัณพร มูลอุทก

การแก้ไขปัญหาทางสาธารณสุขในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง สร้าง Platform "Smart Covid Hospital" เปิดตัวแอปพลิเคชันไลน์ CLICKNIC เป็นโมเดลต้นแบบ ช่วยอำนวยความสะดวก ลดการติดเชื้อ แพร่กระจายเชื้อ หากสงสัยว่ามีความเสี่ยง ขณะอยู่บ้านก็สามารถขอคำปรึกษากับอาจารย์แพทย์กว่า 100 ท่าน โดยไม่ต้องออกจากบ้าน หลังมีประกาศถสานการณ์เคอร์ฟิว ห้ามประชาชนออกจากบ้านในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งเริ่มใช้ในจังหวัดปทุมธานีเป็นที่แรก

แอปพลิเคชันนี้ ยังถูกต่อยอดในการเป็นตัวช่วยสำหรับติดตามตัวคนไข้ที่หายจากโรคโควิด-19 แล้ว แต่ยังต้องแยกตัวอีก 14 วัน เพื่อไม่ให้เป็นพาหะแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นในครอบครัว หรือสังคม

รวมถึงยังนำหุ่นยนต์ "น้องนกยูง" สำหรับวัดไข้ด้วยระบบอัตโนมัติ โดยใช้รีโมทสั่งการ ซึ่งหุ่นยนต์ดังกล่าวสามารถพูดคุยกับคนป่วยได้ ลดการสัมผัสระหว่างคนไข้ กับเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุข พร้อมให้การสนับสนุน เร่งรับรองคุณภาพการใช้งาน เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ

ทั้งนี้เตรียมขยายให้โรงพยาบาลรัฐประจำจังหวัดทั่วประเทศ นำระบบแอปพลิเคชันนี้ไปใช้ เพื่อให้การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ด้านการรักษา และควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เกิดประสิทธิผลสูงสุด

TAG : ข่าวโควิด19สถานการณ์โควิด19โควิด19โรคโควิด19ไวรัสโควิด19Smart Covid Hospitalพบหมอออนไลน์เกาะติดข่าวดัง

คลิปที่เกี่ยวข้อง