www.เราไม่ทิ้งกัน.com กลุ่มขอทบทวนสิทธิ 1.6 แสนคน รีบติดต่อ ธ.กรุงไทย ด่วน

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เจาะประเด็นข่าวค่ำ - วันนี้ และพรุ่งนี้ (21-22 พ.ค.) กระทรวงการคลัง จะโอนเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับสิทธิอีก 700,000 คน พร้อมแนะให้ผู้ที่ขอทบทวนสิทธิที่ได้รับ SMS รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย ภายในวันที่ 29 พฤษภาคมนี้ เพื่อยืนยันตัวตนขอรับเงินเยียวยา เพราะที่ผ่านมาผู้พิทักษ์สิทธิไม่สามารถติดต่อคนกลุ่มนี้ได้

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง บอกว่า ตอนนี้โครงการเราไม่ทิ้งกันสำเร็จไปแล้วร้อยละ 99 โดยข้อมูลล่าสุดเมื่อวานนี้ (20 พ.ค.) มีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับเงิน 15 ล้านคน กระทรวงการคลังโอนเงินเยียวยาแล้ว 14.2 ล้านคน ส่วนที่เหลือจะโอนได้ครบภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งวันนี้ (21 พ.ค.) จะโอนอีกกว่า 230,000 คน และพรุ่งนี้ (22 พ.ค.) อีกกว่า 440,000 คน

ส่วนอีก 240,000 คน อยู่ระหว่างทบทวนสิทธิ ในจำนวนนี้คิดเป็นร้อยละ 1 แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ 80,000 คน ซึ่งผู้พิทักษ์สิทธิจะติดต่อเพื่อนัดหมายยืนยันตัวตน และตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ลงทะเบียนไว้ กลุ่มที่ 2 ประมาณ 100,000 คน เป็นผู้ขอทบทวนสิทธิซึ่งเคยได้รับการติดต่อจากทีมผู้พิทักษ์สิทธิแล้ว แต่ไม่สามารถนัดพบได้ หรือที่อยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ ทำให้ผู้พิทักษ์สิทธิไม่เจอตัว และกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่ผู้พิทักษ์สิทธิพยายามติดต่อแล้วหลายครั้ง แต่ติดต่อไม่ได้ มีอยู่ 60,000 คน

นายลวรณ บอกว่า กลุ่มที่ 2 และ 3 จำนวน 160,000 คนนี้ ทางกระทรวงการคลังจะส่ง SMS ให้ในวันพรุ่งนี้ (22 พ.ค.) เมื่อได้รับ SMS แล้วให้ไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทย สาขาไหนก็ได้ทั่วประเทศ เพื่อยืนยันตัวตน และยืนยันการประกอบอาชีพ โดยกำหนดให้ไปติดต่อที่ธนาคารภายในวันที่ 29 พฤษภาคมนี้

นายลวรณ บอกว่า หลังจากที่จัดการกลุ่มที่ผู้พิทักษ์สิทธิไม่สามารถติดต่อได้จำนวน 160,000 คน เสร็จแล้ว จะพิจารณาผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จอีก 1.7 ล้านคน ว่าจะได้รับความช่วยเหลืออย่างไร โดยจะนำมาแบ่งเป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกร กลุ่มผู้ประกันตน เพื่อดูตัวเลขคนที่ยังไม่ได้รับสิทธิ ก่อนหาทางเยียวยาต่อไป

TAG : กระทรวงการคลังเงินเยียวยาทบทวนสิทธิเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันเงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน

คลิปที่เกี่ยวข้อง