New Normal ฟื้นการท่องเที่ยว แนะผู้ประกอบการ ติดแพลตฟอร์ม ไทยชนะ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าวภาคค่ำ - กรุงเทพมหานคร ฟื้นฟูการท่องเที่ยวทางน้ำ และเศรษฐกิจชุมชน แนะนำให้ผู้ประกอบการ ติดแพลตฟอร์มไทยชนะ เพื่อให้นักท่องเที่ยวสแกน QR Code ก่อนเข้าพื้นที่ ปรับวิถีใหม่ท่องเที่ยวให้เป็นแบบ New Normal

ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ล่องเรือสำรวจพื้นที่คลองภาษีเจริญ เส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ ฝั่งธนบุรี ที่กำลังจะฟื้นฟูให้กลับมาภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้การท่องเที่ยวซบเซา ร้านค้า และแหล่งท่องเที่ยวริมคลองหลายร้านก่อนหน้านี้ ต้องปิดกิจการไปชั่วคราว

เส้นทางที่จะฟื้นฟูการท่องเที่ยวของประชาชน และนักท่องเที่ยวไทย ให้กลับมาเน้นที่ความสะดวกในการเดินทาง และความปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 เป็นเส้นทางเชื่อมต่อ ระบบขนส่งสาธารณะ ล้อ เรือ และราง นักท่องเที่ยว ลงรถไฟฟ้าสถานีบางหว้า ฝั่งธนบุรี ไปลงเรือท่องเที่ยวที่คลองภาษีเจริญได้ต่อเลย ตลอดเส้นทางจะมีร้านค้า และกิจการที่ได้รับการผ่อนปรนให้กลับมาเปิดให้บริการได้แล้ว พร้อมนั่งเรือท่องเที่ยวชมทัศนียภาพ ธรรมชาติ สองฝั่งคลองภาษีเจริญ และบ้านเรือนเก่า ๆ สะท้อนวิถีชีวิตแบบไทย ๆ

กทม. ได้ขอให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร ปฏิบัติตามมาตการป้องกันโควิด-19 และติดคิวอาร์โค้ด แพลตฟอร์ม ไทยชนะ ให้นักท่องเที่ยว สแกน QR Code ลงทะเบียนเข้าร้าน เพื่อตรวจสอบจำนวนผู้เข้าใช้บริการ ไม่ให้แออัดหนาแน่นด้วย ขณะที่เรือบริการนำเที่ยว จากที่เคยนั่งได้ 40 คน ก็ลดจำนวนที่นั่งให้เหลือ 20 คนต่อเที่ยว เป็นการเว้นระยะห่างเพื่อป้องกันโควิด-19

TAG : ฟื้นฟูการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวNew Normalไทยชนะ

คลิปที่เกี่ยวข้อง