ศบค.เปิดไทม์ไลน์คลายล็อกเฟส 3 ก่อนเริ่มบังคับใช้ 1 มิ.ย.63

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าวภาคค่ำ - เปิดกรอบเวลาการผ่อนปรนมาตรการหรือคลายล็อกระยะ 3 หรือกลุ่มความเสี่ยงปานกลางถึงสูง เริ่ม 1 มิถุนายน คาดเป็นกลุ่มกิจการกิจกรรมที่ได้รับการคลายล็อกมากที่สุด

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค.ชุดใหญ่ ลำดับขั้นตอนการคลายล็อกกลุ่มกิจการกิจกรรมระยะที่ 3 โดยตั้งแต่วันพรุ่งนี้จะเป็นการเตรียมข้อมูล และขั้นตอนกลั่นกรองกลุ่มกิจการกิจกรรมต่าง ๆ จากนั้นนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนปรนมาตรการฯ ในวันที่ 27 พฤษภาคม เพื่อคัดเลือกกลุ่มกิจการและกิจกรรม ก่อนเสนอที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ให้ความเห็นชอบในวันที่ 29 พฤษภาคม และประกาศให้มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มิถุนายน

โดยการประชุม ศบค.ชุดใหญ่วันดังกล่าวจะพิจารณาลดช่วงเวลาเคอร์ฟิวด้วย และคาดว่าการคลายล็อกระยะ 3 จะครอบคลุมกิจการและกิจกรรมมากที่สุด และส่งผลต่อเศรษฐกิจมากที่สุด เพื่อเหลือกลุ่มความเสี่ยงสูงมากได้รับการคลายล็อกเป็นลำดับสุดท้าย

ทั้งนี้ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ได้เห็นชอบขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือน เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุข และรองรับการคลายล็อกระยะที่ 3 และ 4 ที่จะเริ่มในเดือนมิถุนายนด้วย

ขณะที่สภาผู้แทนราษฎรได้ข้อสรุปจัดระเบียบการประชุมใหม่เป็นแบบ New Normal ที่จะเริ่มสัปดาห์หน้า เน้น 5 มาตรการควบคุมหลัก โดยเฉพาะเว้นระยะห่าง สวมเฟซชิลด์ รวมถึงตกลงกรอบอภิปราย พ.ร.ก.เงินกู้ ลงตัวที่ 5 วัน เริ่มวันที่ 27-31 พฤษภาคม

TAG : ข่าวโควิด19โควิด19โรคโควิด19โควิด19 แพร่ระบาดมาตรการป้องกันโควิด19มาตรการผ่อนปรนศบคมาตรการคลายล็อกคลายล็อกระยะ 3

คลิปที่เกี่ยวข้อง