www.เราไม่ทิ้งกัน.com กลุ่มเปราะบางลงทะเบียนได้ที่ไหน หลังครม.จ่ายเยียวยาเดือนละ 1,000 บาท

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


www.เราไม่ทิ้งกัน.com ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการจ่ายเงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง 13 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วย เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เตรียมรับเงินเยียวยาเดือนละ 1,000 บาท นาน 3 เดือน ซึ่งจะจ่ายเงินให้คนละ 1,000 บาทต่อเดือน เพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนที่ทั้ง 3 กลุ่มนี้ได้รับอยู่แล้ว

กลุ่มเปราะบาง มีใครบ้าง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
1.กลุ่มเด็กแรกเกิด ถึง 6 ขวบ จากครัวเรือนยากจน ประมาณ 1.45 ล้านคน
2.กลุ่มผู้สูงอายุ 9.66 ล้านคน
3.กลุ่มผู้พิการ 2 ล้านคน

ลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางได้ที่ไหน รับเงินเยียวยา

ตอนนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่งทำเรื่องเบิกจ่าย และทำรายละเอียดส่งมายังรัฐบาลอีกครั้ง รวมถึงทำเรื่องรายละเอียดหลักเกณฑ์ของกลุ่มเปราะบาง ซึ่งจะหารือร่วมกับกระทรวงการคลัง เพื่อให้มีความชัดเจนมากขึ้น และจ่ายเงินให้ถึงมือผู้ได้รับผลกระทบโดยเร็ว

*เบื้องต้น กลุ่มเปราะบางทั้ง 13 ล้านคน มีฐานข้อมูลอยู่แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียน จะจ่ายเพิ่มให้กับเงินที่พ่วงกับบัญชีที่มีอยู่อยู่แล้ว ไม่ต้องทำอะไร


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเปราะบางเตรียมรับเงินเดือนละ 1,000 บาท รวม 3 เดือน มีใครบ้างเช็กเลย
ครม.อนุมัติจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง เด็ก-ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ ได้เดือนละ 1,000 บาท


BUGABOONEWS
คลิปข้อมูลการสัมภาษณ์
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จากเพจ อนุวัต จัดให้

TAG : กลุ่มเปราะบางลงทะเบียนได้ที่ไหนกลุ่มเปราะบางลงทะเบียนกลุ่มเปราะบาง