สูงวัยเฮ ประกันสังคม ขยายอายุผู้ประกันตนมาตรา 40 เป็น 65 ปี

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

 

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ปรับปรุงกฎหมาย เปิดโอกาสให้ แรงงานอิสระหรือผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ที่มีอายุเกิน 60 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ หรือ ผู้สูงอายุ สามารถสมัครขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้แล้ว แนะรีบสมัครใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสำนักงานประกันสังคมได้ปรับปรุงกฏหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ แรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีอายุเกิดตั้งแต่ 60 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.2563 เป็นต้นไป

แต่เดิมผู้ประกันตนตามมาตรา 40 จัดทำขึ้นเพื่อขยายระบบประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ โดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ เช่น กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร รวมไปถึง พนักงานอิสระต่าง ๆ ได้มีหลักประกันในชีวิต วิธีการสมัครใช้เพียงบัตรประชาชน อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์ ซึ่งแต่เดิมจำกัดอายุถึง 60 ปี แต่ล่าสุด ขยายอายุผู้ประกันตนเป็น 65 ปีบริบูรณ์แล้ว

สำหรับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมที่ผู้สูงวัยสามารถเลือกได้ทุกทางเลือก ปัจจุบันมี 3 ทางเลือก โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.จ่ายเงินสมทบ 70 บาท/เดือน : สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 3 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย
2.จ่ายเงินสมทบ 100 บาท/เดือน : สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 4 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีชราภาพ
3. จ่ายเงินสมทบ 300 บาท/เดือน : สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 5 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร

สำหรับผู้สูงอายุที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา ทั่วประเทศ รวมถึงหน่วยบริการเคลื่อนที่ของสำนักงานประกันสังคม หรือ สมัครผ่านภายใต้เครือข่ายประกันสังคม สมัครด้วยตนเองผ่านมือถือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th โทรศัพท์สายด่วน 1506 หรือผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และเคาน์เตอร์ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (Big C)

ทางเลขาธิการเน้นย้ำว่า ผู้ที่มีอายุใกล้ครบ 65 ปีบริบูรณ์ ควรรีบสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตามมาตรา 40 และจ่ายเงินสมทบในทันที

ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกความคุ้มครองหรือหลักประกันชีวิตที่ดีอีกโจทย์ที่ทางประกันสังคมได้ขยายช่วงอายุเพิ่มขึ้นมา ฉะนั้นแล้วท่านใดที่ไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ หรือ มีอาชีพอิสระ ยังไม่ได้เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถขึ้นทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้

BUGABOO NEWS

ขอบคุณ ภาพจาก CH7HD และ สำนักงานประกันสังคม

TAG : ผู้สูงอายุผู้ประกันตนตามมาตรา 40ประกันสังคมเปิดให้ผู้สูงวัยอายุ 60 - 65 ปี