รถตู้หมดอายุร้องขนส่งฯ ขอผ่อนผันวิ่งให้บริการอีก 2 ปี

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าวภาคค่ำ - ผู้ให้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะ เรียกร้องให้กรมการขนส่งทางบก พิจารณาขยายระยะเวลาการใช้งานรถที่จะปลดระวาง ไปอีก 2 ปี เนื่องจากผู้ประกอบการต่างประสบปัญหาสภาพคล่อง ไม่สามารถเปลี่ยนรถใหม่ตามที่กฎหมายกำหนด

สมาคมธุรกิจรถตู้ต่างจังหวัด เข้าพบ นายมาโนช สายชูโต รักษาการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทขนส่ง หรือ บขส.เพื่อขอให้ไปเจรจากับกรมการขนส่งทางบก ในการขยายเวลาให้รถตู้โดยสารที่ใช้งานครบ 10 ปี และเตรียมปลดระวาง สามารถวิ่งให้บริการได้อีก 2 ปี เนื่องจากที่ผ่านมา ผู้ประกอบการส่วนใหญ่หรือคิดเป็นจำนวนรถราว 8,000 คัน ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถลงทุนเปลี่ยนจากรถตู้โดยสารเป็นรถมินิบัสได้ ตามที่ กรมขนส่งทางบก กำหนด ขณะที่การเยียวยาของภาครัฐก็ไม่สามารถเข้าถึงผู้ประกอบการได้ ทำให้ผู้ประกอบการขาดทุนต่อเนื่องมานาน 4-5 เดือน โดยเดือนกันยายนนี้จะมีรถตู้ปลดระวางกว่า 4,000 คัน ซึ่งรถทุกคันผ่านการตรวจสภาพปีละ 2 ครั้ง หากสถานการณ์คลี่คลาย ก็พร้อมจะปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ภาครัฐกำหนด อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้เคยร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ แต่ก็ไม่บรรลุผล

TAG : รถตู้หมดอายุรถตู้รถตู้โดยสารสาธารณะขยายระยะเวลาการใช้งานรถตู้ปลดระวาง

คลิปที่เกี่ยวข้อง