สะเก็ดข่าว : สดๆ ร้อนๆ

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

สะเก็ดข่าว 10 สิงหาคม 2563 - เป็นงานที่ทีมงานเตรียมงานไป ประธานเปิดไป แหม่..ทำไปได้ ไปที่จังหวัดหนองคาย

ไปที่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทอน อำเภอโพธิ์ตาก ในพิธีเปิดงานผลไม้หวานด่านศรีสุข เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และสร้างรายได้ให้เกษตรกร มี คุณศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด มาเป็นประธาน งานนี้ทีมงานน่าจะรีบไปหน่อย ช่วงเปิดป้าย ดู...ว่างเปล่า น่าจะเขียนไม่ทัน หรือเป็นตัวอักษรล่องหน แต่ที่แน่ ๆ ประธานงง ประธานยังได้งงต่อเนื่อง พอกล่าวเปิดงานอยู่ ดู...ทีมงานยังคงตกแต่งเวทีไม่เสร็จ

น่าจะเป็นการเปิดงานที่ทีมงานมีเวลาเตรียมการน้อย ดูรีบ ๆ 

TAG : สะเก็ดข่าวสะเก็ดข่าว 10 สิงหาคม 2563สดๆ ร้อนๆงานผลไม้หวานด่านศรีสุขงานผลไม้หวานด่านศรีสุข หนองคายพิธีเปิดงานอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทอน

คลิปที่เกี่ยวข้อง