สพฐ.ส่งหนังสือให้ รร.ทั่วประเทศ ทดลองเปิดเรียนเต็มรูปแบบเริ่ม 13 ส.ค.นี้

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เช้านี้ที่หมอชิต - สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งหนังสือถึงสถานศึกษาทุกแห่ง ให้ทดลองเปิดเรียน On-Site เต็มรูปแบบทั่วประเทศ เริ่มในวันที่ 13 สิงหาคมนี้ และขอให้ยึดมาตรการการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณะสุขอย่างเข้มงวด
 
นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่องการทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เต็มรูปแบบทั่วประเทศ เพื่อแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศรับทราบ

สำหรับการทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ของสถานศึกษาเต็มรูปแบบ นักเรียนจะต้องจดบันทึกการเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ หลังเลิกเรียน เพื่อเป็นมาตรการในการติดตามนักเรียน หากมีการแพร่ระบาดของโรค

นอกจากนี้รองเลขาธิการ กพฐ.ยังเปิดเผยอีกว่า ในส่วนสถานศึกษาจะต้องปรับการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อใช้ห้องเรียนให้น้อยที่สุด ซึ่งการทดลองครั้งนี้ได้รับอนุมัติจากนายกรัฐมนตรี และสามารถทดลองเปิดเรียนแบบ On-site เต็มรูปแบบทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคมนี้ จึงขอให้เขตพื้นที่ทุกแห่งแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดที่จัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เต็มรูปแบบทุกรูปแบบ และให้ทดลองเปิดเรียนแบบ On- Site ทั่วประเทศ

พร้อมปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และดำเนินการตามมาตรการของสาธารณสุข ส่วนมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม ให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนได้ หากมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก เช่น การประชุม หรือการจัดกิจกรรมรื่นเริง หรือการละเล่นที่มีคนจำนวนมากในสถานศึกษาควรงดเว้น

และยังเน้นย้ำเรื่องที่หลายโรงเรียนเริ่มไม่ปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองของกระทรวงสาธารณะสุข และเริ่มไม่เคร่งครัดให้เด็กสวมใส่หน้ากากอนามัยในโรงเรียน สพฐ.จะทำหนังสือกำชับเรื่องมาตรการคัดกรองด้านสุขภาพต่าง ๆ ให้โรงเรียนรับทราบ แม้จะมีการปลดล็อกทุกอย่างเต็มรูปแบบแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่ามาตรการคัดกรองจะต้องไม่ปฏิบัติตาม

TAG : เช้านี้ที่หมอชิตสพฐเปิดเรียนเต็มรูปเว้นระยะห่างทางสังคม

คลิปที่เกี่ยวข้อง