เช็กได้แล้ว เราไม่ทิ้งกันเปิดปุ่มเขียวให้ตรวจสิทธิ ผู้ที่ยังไม่ได้เงินเยียวยา 15,000 บาท

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

นายลวรณ แสงสนิท โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการเราไม่ทิ้งกันเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ได้รับสิทธิทั้งหมด 15,300,000 คน แต่ปัจจุบันยังคงเหลือผู้ที่ได้รับสิทธิ แต่ไม่สามารถโอนเงินได้ประมาณ 70,000 คน

ส่วนใหญ่เกิดปัญหาเกี่ยวกับบัญชีรับเงิน เช่น ยังไม่มีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน หรือบัญชีถูกปิด ซึ่งกระทรวงการคลัง พยายามโอนเงินซ้ำอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ พร้อมทั้งส่งข้อความ SMS แจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ลงทะเบียน แต่ก็ยังโอนเงินไม่สำเร็จ บางส่วนมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ก็ทำให้ติดต่อไม่ได้

วิธีตรวจสอบผู้มีสิทธิ์รับเงิน 15,000 บาท www.เราไม่ทิ้งกัน.com กลุ่มโอนไม่สำเร็จ

ดังนั้น กระทรวงการคลัง จึงเพิ่มช่องทางให้ผู้ที่ได้รับสิทธิในส่วนนี้ สามารถเข้าไปตรวจสอบ ว่า กระทรวงการคลังโอนเงินสำเร็จหรือไม่ ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com กดปุ่มสีเขียวเข้ม ชื่อปุ่มว่า “ผู้มีสิทธิที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ” และกรอกเลขบัตรประชาชน หากตรวจแล้วพบว่ามีชื่อในกลุ่มนี้ ให้รีบไปติดต่อธนาคารใดก็ได้ที่ตนเองมีบัญชีอยู่ และดำเนินการผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนโดยเร็ว

โดยกระทรวงการคลังจะพิจารณาปิดโครงการและยุติการโอนเงินในระยะเวลาที่เหมาะสมต่อไป พร้อมย้ำการเพิ่มปุ่มเขียวไม่ใช่การเปิดลงทะเบียนเพิ่มเติม

TAG : ข่าวโควิด19

คลิปที่เกี่ยวข้อง