ครม.เห็นชอบ! ให้สิทธิข้าราชการ ลาพักร้อนได้ 2 วัน ไม่ถือเเป็นวันลา กระตุ้นท่องเที่ยว

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงาน ครม.เห็นชอบให้สิทธิข้าราชการ พนักงานลูกจ้างและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาพักร้อนได้ 2 วันธรรมดา โดยไม่ถือเป็นวันลา กระตุ้นการท่องเที่ยว

โดยนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี เห็นชอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซี่งได้ขอปรับปรุงรายละเอียดโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน"  มีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนกรกฏาคมถึงเดือนตุลาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ พิจารณาแล้วเห็นชอบเสนอให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถลาพักร้อนในวันธรรมดาเพิ่มได้อีก 2 วัน โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อลงทะเบียนและใช้สิทธิในโครงการดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดาและกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย หมุนเวียนเศรษฐกิจ

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข่าวจาก สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

TAG : ข้าราชการลาพักร้อนวันธรรมดา