พี่ๆ แท็กซี่เฮ ! ครม.ไฟเขียวหลักการ ขยายอายุใช้งาน "รถแท็กซี่" จาก 9 ปี เป็น 12 ปี

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติมที่ประชุม ครม.อนุมัติหลักการขยายอายุการใช้งานของรถแท็กซี่จาก 9 ปี เป็น 12 ปี แต่รถต้องมีสภาพปลอดภัยและไม่ก่อมลพิษเกินกฎหมายกำหนด ลดภาระเจ้าของรถและผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้างในช่วงสถานการณ์ COVID-19

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติหลักการแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน ปี 2560 โดยมีสาระสำคัญเป็นการกำหนดเรื่องของอุปกรณ์ ระบบ หรือเทคโนโลยีติดตามรถที่สามารถนำมาใช้แทนเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ เช่น โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน และ ขยายอายุการใช้งานของรถแท็กซี่จาก 9 ปีเป็น 12 ปี นับแต่วันจดทะเบียนครั้งแรก เพื่อให้เกิดการแข่งขันด้านบริการ และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่เจ้าของรถและผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้างในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ฉะนั้นกล่าวโดยสรุปได้ว่า

- รถแท็กซี่ สามารถใช้งานได้นานถึง 12 ปี (นับตั้งแต่วันจดทะเบียนวันแรก)
- รถแท็กซี่ต้องมีสภาพปลอดภัยและไม่ก่อมลพิษเกินกฎหมายกำหนด


BUGABOO NEWS
ขอบคุณ ข้อมูลและภาพจากเพจ กวาง ไตรศุลี ไตรสรณกุล และ CH7HD


TAG : รถแท็กซี่สถานการณ์โควิด-19ขยายอายุใช้งานรถแท็กซี่