กดเงินสดใช้ได้เลย ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนค่าน้ำ-ค่าไฟเดือนนี้งวดสุดท้าย

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าวในประเทศ 18 กันยายน 2563 - ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ และมีการใช้น้ำประปาและไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์กำหนด ที่ได้สำรองจ่ายเงินค่าน้ำและค่าไฟฟ้าไปก่อนหน้านี้แล้ว วันนี้ทางกระทรวงการคลัง จะดำเนินการโอนเงินคืนกลับเข้าไปที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ผู้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว โดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือสูงสุดครัวเรือนละ 330 บาท แบ่งเป็น ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาท และค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บาท สามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้ทันที คาดว่าวงเงินช่วยเหลือทั้ง 2 รายการนี้ จะเป็นการโอนงวดสุดท้าย เพราะจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการประกาศขยายระยะเวลาให้ความช่วยเหลือ ล่าสุดกระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี ขอเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคเดือนละ 500 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงสิ้นปีนี้ด้วย

TAG : ข่าวโควิด19

คลิปที่เกี่ยวข้อง