เปิด 5 คำถาม รู้ไว้ก่อนลงลงทะเบียนคนละครึ่งของประชาชน หลังจากลงทะเบียนทราบผลกี่วัน?

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


หลังจาก ครม.อนุมัติ มาตรการ คนละครึ่ง ซึ่งจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนในวันที่ 16 ตุลาคมนี้ ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com

มติ ครม.อนุมัติมาตรการ คนละครึ่ง - ช้อปดีมีคืน กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ

ล่าสุด เว็บไซต์ คนละครึ่ง.com ได้จัดทำ คำถามที่พบบ่อย เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นก่อนลงทะเบียนคนละครึ่ง ซึ่งมี 5 คำถามที่สำคัญ ประกอบไปด้วย

1.สามารถใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือซ้ำกันในการลงทะเบียนได้หรือไม่
ตอบ เบอร์มือถือที่ใช้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถ ลงทะเบียนซ้ำได้

2.การลงทะเบียนภาคประชาชนจะแจ้งผลผ่านช่องทางใดบ้าง
ตอบ ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com จะได้ผลลงทะเบียนทาง SMS ตามเบอร์มือถือที่แจ้งไว้

3.หลังจากลงทะเบียนแล้ว ประชาชนจะทราบผลภายในกี่วัน
ตอบ ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com จะได้ผลลงทะเบียนทาง SMS ตามเบอร์มือถือที่แจ้งไว้ ภายใน 3 วัน

4.ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถลงทะเบียนได้หรือไม่
ตอบ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะไม่สามารถลงทะเบียนบนเวปไซต์ได้ ระบบจะล็อคให้ไม่สามารถลงทะเบียนได้

5.ประชาชนที่ลงทะเบียนเข้ารับสิทธิโครงการคนละครึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงเบอร์มือถือระหว่างรับสิทธิ์โครงการได้หรือไม่
ตอบ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเบอร์มือถือระหว่างรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งได้

โครงการคนละครึ่ง จัดทำขึ้นเพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย โดยประชาชนจ่ายครึ่งหนึ่ง รัฐบาลช่วยออกอีกครึ่งหนึ่ง เพื่อซื้อสินค้าปลีก และช่วยผู้ประกอบการรายย่อยหาบเร่แผงลอย ผู้ได้รับสิทธิต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ คนละครึ่ง.com

BUGABOO NEWS
ขอบคุณ ข้อมูลและภาพจากเว็บไซต์ คนละครึ่ง.com

TAG : www.คนละครึ่ง.comโครงการคนละครึ่งลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง