เช็กวันหยุดยาว ช่วงปลายปี 2563 หลังครม.เคาะวันหยุดเพิ่ม วางแผนเที่ยวกันให้พร้อม

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


หลังจากที่เมื่อวันที่ 22 ก.ย. คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติให้มีวันหยุดยาว วันหยุดราชการ เพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน และ ธันวาคม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ที่จะส่งผลต่อเนื่องไปยังการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศอีกทางหนึ่งด้วย

มติ ครม.เคาะวันหยุดเพิ่ม 19-22 พ.ย. และ 10-13 ธ.ค.นี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
เฮ! #วันหยุดยาว ครม.เคาะแล้ว 19 - 22 พฤศจิกายน และ 10-13 ธันวาคม กระตุ้นท่องเที่ยว

อีกทั้ง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ยังขอความร่วมมือนายจ้าง ให้ลูกจ้างหยุดงานเป็นกรณีพิเศษในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน และ 11 ธันวาคม เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวด้วย

ดังนั้น ช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปีนี้ มีวันหยุดอะไรกันบ้าง เช็กเลย

เดือนตุลาคม 2563
-อังคารที่ 13 - วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวง รัชกาลที่ 9) 
-ศุกร์ที่ 23 - วันปิยมหาราช เป็นวันหยุดยาว 3 วัน คือวันที่ 23-25 ตุลาคม 2563

เดือนพฤศจิกายน 2563
-พฤหัสบดีที่ 19 และ ศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน - รัฐบาลอนุมัติให้หยุดเป็นกรณีพิเศษ  รวมหยุดยาว 4 วัน คือวนที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563

เดือนธันวาคม 2563
-วันเสาร์ที่ 5 - วันพ่อแห่งชาติ
-วันพฤหัสบดีที่ 10 - วันรัฐธรรมนูญ
-วันศุกร์ที่ 11 - รัฐบาลอนุมัติให้หยุดเป็นกรณีพิเศษ ด้วยการยกเลิกวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติในวันจันทร์ที่ 7  เป็นวันหยุดยาว 4 วัน คือ 10-13 ธันวาคม 2563
-วันพฤหัสบดีที่ 31 - วันสิ้นปี

BUGABOO NEWS 
ขอบคุณภาพจาก Ch7HD 

TAG : วันหยุดยาวหยุดยาว2563วันหยุดวันหยุดเพิ่ม