ฝนฟ้าอากาศ 17 พ.ย.63

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ลมหนาวมีกำลังอ่อน ทำให้ไทยตอนบน มีอุณหภูมิสูงขึ้น และมีการสะสมของฝุ่นเพิ่มขึ้นด้วย ติดตามรายละเอียดในฝนฟ้าอากาศ

เนื่องจากว่าลมหนาวที่แผ่วลง ทำให้สภาพอากาศบ้านเราร้อนขึ้น อุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส แต่อย่างไรก็ตาม ตอนเช้า ๆ ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอก ขณะที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง

และเพราะลมหนาวที่อ่อนลง จึงทำให้มีลมพัดอ่อน ๆ การสะสมของฝุ่นละอองในอากาศมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นครปฐม สมุทรสาคร อยู่ในะดับสีส้ม ฝุ่นในอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพกลุ่มเสี่ยง ส่วนที่เชียงใหม่ ตาก และบุรีรัมย์ เป็นสีเหลือง อากาศปานกลาง

สภาพอากาศแต่ละภาค
ภาคเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียส ยอดดอยหนาว ต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียส

ภาคอีสาน อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส ยอดภูหนาวต่ำสุด 13-15 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง มีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส สูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก มีเมฆบางส่วน อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส ทะเลห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ มีฝน 30-40% ของพื้นที่ ฝั่งอ่าวไทย ฝนตกหนักแถวพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ทะเลบริเวณที่มีฝนตก คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนฝั่งอันดามัน ฝนตกแถวกระบี่ ตรัง และสตูล ทะเลบริเวณที่มีฝนตก คลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานคร มีเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส สูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่า ปลายสัปดาห์นี้ จะมีลมหนาวแผ่ปกคลุมไทยตอนบน พอมาปะทะกับอากาศร้อนในบ้านเรา ก็จะทำให้เกิดฝน เกษตรกรจึงเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิต

อย่างที่จังหวัดเลย แม้ว่าช่วงนี้ ตอนกลางคืนถึงเช้ามีอากาศหนาวเย็นและมีหมอกลงหนาจัด เหล่าชาวนาก็ไม่วางใจ เร่งเก็บเกี่ยวข้าวที่กำลังแก่ เหลืองอร่ามเต็มทุ่งนา เพราะหวั่นว่าหลังจากนี้จะมีฝนตก ทำให้เกิดความชื้น นาข้าวอาจได้รับความเสียหาย ขายได้ราคาไม่ดี

TAG : ฝนฟ้าอากาศพยากรณ์อากาศสภาพอากาศในแต่ละภาคอุณหภูมิในแต่ละภาคสภาพอากาศวันพรุ่งนี้เปรมสุดา สันติวัฒนา

คลิปที่เกี่ยวข้อง