ผู้โดยสารโอดค่าใช้จ่ายสูงขึ้น หลังเก็บค่าบรรทุกสัมภาระเข้า-ออกสนามบิน เพิ่มชิ้นละ 20-100 บาท

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

เจาะประเด็นข่าวค่ำ - หลังจากที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคม ให้กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับรถแท็กซี่ ที่รับผู้โดยสารเข้า-ออกสนามบิน 2 แห่งในกรุงเทพมหานคร โดยให้คิดค่าสัมภาระเพิ่มในอัตราชิ้นละ 20-100 บาท ด้านผู้โดยสารก็ให้ความคิดเห็นที่หลากหลาย บางคนมองว่าการเพิ่มค่าบริการในส่วนนี้ เป็นการผลักภาระให้กับผู้โดยสาร ติดตามรายงานจากคุณสิริรัตน์ รัตนสิมานนท์

ผู้โดยสารทยอยขนสัมภาระมากดบัตรคิวเพื่อขึ้นรถแท็กซี่ที่จอดอยู่ภายในสนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยแจ้งเตือน ว่าผู้ที่มีสัมภาระขนาดใหญ่ หรือมีสัมภาระจำนวนมาก จะต้องเสียค่าบริการเพิ่มในอัตราชิ้นละ 20-100 บาท ตามข้อกำหนดที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงคมนาคม ได้ประกาศไว้และมีผลบังคับแล้ว

เจ้าหน้าที่สนามบินให้ข้อมูลว่า ก่อนที่ผู้โดยสารจะขึ้นรถ คนขับรถแท็กซี่จะแจ้งผู้โดยสารอีกครั้งเพื่อย้ำเตือนถึงค่าบริการที่เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมบริการ และจะเก็บเงินทั้งหมดเมื่อถึงจุดหมาย

จากการสอบถามคนขับรถแท็กซี่ภายในสนามบิน บอกว่า การเรียกเก็บเงินค่าสัมภาระเพิ่มก็มีความจำเป็น โดยก่อนหน้านี้มีการเรียกเก็บเงินค่าบรรทุกสัมภาระที่มีขนาดใหญ่ และมีจำนวนมากอยู่แล้ว แต่บางครั้งเกิดความไม่เข้าใจ และมีปัญหากับผู้โดยสาร บางคนไม่ยอมจ่ายเงินส่วนนี้ เพราะไม่มีการประกาศใช้ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร

ขณะที่ผู้โดยสารที่ใช้บริการให้ความเห็นแตกต่างกัน บางคนยินดีที่จะจ่ายค่าบริการเพิ่มในส่วนนี้ แต่อีกส่วนหนึ่งก็มองว่าค่าบริการที่รถแท็กซี่เรียกเก็บเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว หากมีสัมภาระมากก็สามารถเลือกใช้รถแท็กซี่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ ทำให้การเรียกเก็บเงินค่าสัมภาระเพิ่ม จึงเป็นการผลักภาระให้กับผู้โดยสาร

สำหรับการเรียกเก็บค่าบริการพิเศษนี้ ใช้ได้เฉพาะกรณีที่มีการเรียกรถแท็กซี่มาที่สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินดอนเมือง และเรียกรถแท็กซี่ออกจากสนามบินทั้ง 2 แห่งไปยังจุดหมายอื่นเท่านั้น โดยมีเงื่อนไขการเรียกเก็บเงินเพิ่มค่าสัมภาระที่มีขนาดความกว้าง ความยาว และความสูง ด้านใดด้านหนึ่งเกินกว่า 26 นิ้วขึ้นไป เก็บชิ้นละไม่เกิน 20 บาท แต่หากสัมภาระไม่เกินกว่า 26 นิ้ว จะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มตั้งแต่สัมภาระชิ้นที่ 3 โดยมีอัตราชิ้นละ 20 บาทเช่นกัน ส่วนสัมภาระที่เป็นอุปกรณ์กีฬาขนาดใหญ่ และสัมภาระที่เป็นสินค้า สิ่งของบรรจุกล่อง หีบห่อมัดรวมที่มีขนาดตั้งแต่ 50 นิ้วขึ้นไป จะมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มในอัตราชิ้นละไม่เกิน 100 บาท

ขณะที่ เจ้าหน้าที่สนามบินสุวรรณภูมิ ระบุว่า การเรียกเก็บค่าสัมภาระเพิ่มนี้ ไม่นับรวมไม้เท้าและรถวีลแชร์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ

TAG : ค่าบรรทุกสัมภาระแท็กซี่สนามบินค่าแท็กซี่แท็กซี่ค่าสัมภาระ

คลิปที่เกี่ยวข้อง