ร่างแก้ไข รธน. ฉบับรัฐบาล-ค้าน ผ่านฉลุย ร่างของไอลอว์ถูกตีตก

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

ข่าวภาคค่ำ - ที่ประชุมรัฐสภาใช้เวลา 5 ชั่วโมง ในการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมีเพียงร่างแก้ไขมาตรา 256 ฉบับที่ 1 ของฝ่ายค้าน และฉบับที่ 2 ของรัฐบาลเท่านั้น ที่ผ่านขั้นรับหลักการ ส่วนร่างฉบับประชาชนถูกตีตก

การลงมติครั้งนี้ พบว่า สส.ฝ่ายค้านลงมติรับหลักการทั้ง 7 ร่าง ส่วน สส.พรรครัฐบาล ส่วนใหญ่รับหลักการร่างฉบับที่ 1 และ 2 แต่มีบางส่วนของพรรคพลังประชารัฐ ที่รับหลักการเฉพาะฉบับของรัฐบาล

ขณะที่เสียงของ สว.มากกว่า 1 ใน 3 ลงมติรับหลักการร่างฉบับที่ 1 และ 2 ทำให้ทั้ง 2 ร่างมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุมและมีเสียงของ สว. ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ จึงผ่านขั้นรับหลักการ

ส่วนร่างของไอลอว์ มี สว.สายวิชาการและภาคประชาชน 3 คน ลงมติรับหลักการ แต่ก็ไม่เพียงพอต่อการผ่านร่าง เช่นเดียวกับร่างฉบับที่ 4 ที่เป็นการแก้ไขอำนาจ สว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรี และร่างฉบับที่ 6 ที่ให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ แม้จะมี สว.จำนวนมากรับหลักการ แต่เมื่อรวมกับเสียง สส. ก็ยังไม่ถึงกึ่งหนึ่ง ทำให้ร่างตกไปเช่นกัน ทั้งที่ประชุมได้ตั้งคณะกรรมาธิการจำนวน 45 คน ขึ้นมาพิจารณา แบ่งเป็น สส.รัฐบาล 17 คน สส.ฝ่ายค้าน 13 คน และ สว.15 คน โดยให้กรอบเวลาแปรญัตติ 15 วัน และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน ขณะที่ ผู้แทนไอลอว์ยอมรับผิดหวัง แต่เชื่อว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นเปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ

TAG : มติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐธรรมนูญไอลอว์

คลิปที่เกี่ยวข้อง