เกษตรกรเฮอีก ! วันนี้ ธ.ก.ส.จ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


ธ.ก.ส.เตรียมจ่ายเงิน "ประกันรายได้เกษตรกร" ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2563/64 รอบแรก 20 พ.ย. 2563 ในราคากิโลกรัมละ 8.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่

วานนี้ (19 พ.ย.63) ทางเพจไทยคู่ฟ้า ระบุว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เตรียมจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในวันนี้ (20 พ.ย.)

โดยในวันที่ 20 พ.ย. 63 นี้หรือวันนี้ ธ.ก.ส. จะจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 เป็นครั้งแรก และจะจ่ายต่อไปทุกวันที่ 20 ของเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีรายได้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตกต่ำและสร้างความมั่นคงในอาชีพ

ด้านหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จะใช้เกณฑ์ความชื้นของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดที่ 14.5% ในราคากิโลกรัมละ 8.50 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ โดยเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร และแจ้งเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 63 - 31 พ.ค. 64 ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรจะตรวจสอบข้อมูลแล้วส่งให้ ธ.ก.ส.โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง สำหรับเงินที่จะได้รับนั้นเป็นส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลาง พี่น้องเกษตรกรสามารถตรวจสอบการโอนเงินผ่านทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ

ลงทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ ทำอย่างไรบ้าง
เปิดวิธีตรวจเช็กเงินประกันรายได้ข้าวผ่านเว็บ เงินเข้าไม่เข้ารู้ทันที

BUGABOO NEWS
ขอบคุณ ข้อมูลและภาพจากเฟซบุ๊กเพจ ไทยคู่ฟ้าและ CH7HDTAG : เงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)