เปิดไทม์ไลน์ เลือกตั้งท้องถิ่น 63 เลือกตั้งนายก อบจ. วันไหน ใช้หลักฐานใด เช็กเลย

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม


คณะกรรมการเลือกตั้ง หรือ กกต.ได้กำหนดจัดเลือกตั้งสมาชิกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) และ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (สภา อบจ.) เป็นที่เรียบร้อย โดยครั้งนี้ไม่มีการจัดเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขต

สำหรับกำหนดการการเลือกตั้งท้องถิ่นปี 2563 คือ วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. เป็นวันเลือกตั้งท้องถิ่น จัดขึ้นเพียงวันเดียวเท่านั้น ฉะนั้นผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเดินทางกลับไปเลือกตั้งที่ภูมิลำเนาปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้าน

ด้านหลักฐานที่ใช้แสดงตน ในการลงคะแนนเลือกตั้ง บัตรประชาชน หรือ บัตรหรือหลักฐานอื่นของราชการหรือที่หน่วยงานรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายหรือเลขบัตรประชาชน เช่น ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้นเพื่อความสะดวกสบายในการตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น ล่าสุด ทาง กกต.ได้ เปิดเว็บไซต์ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นให้สามารถตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งนายก อบจ. และ สภา อบจ.ได้แล้วเพียงแค่ผู้มิสิทธิเลือกตั้งกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักในการค้นหาจากลิ้งนี้ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น ได้แล้วเพียงแค่กรอกตัวเลข 13 หลัก ช่องทางไหนเช็กด่วน

หลังจาก กดเลขบัตรประชาชน 13 หลักเพื่อ ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น จะแสดงผลการตรวจสอบอย่างละเอียดได้แก่ ชื่อ , ประเภทการเลือกตั้งย่อย , เขตเลือกตั้ง , หน่วยเลือกตั้ง และสถานที่เลือกตั้ง เป็นต้น

ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น ได้แล้วเพียงแค่กรอกตัวเลข 13 หลัก

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ คณะกรรมการเลือกตั้ง หรือ กกต. และ Ch7HDTAG : คณะกรรมการเลือกตั้งกกตเลือกตั้งท้องถิ่นตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้งท้องถิ่น63เลือกตั้งอบจ