กิจกรรมน้ำใจสร้างสุข สู่การแบ่งปัน ครั้งที่ 3 ตอน ดินแดนเป็นสุข

ดู ครั้ง

แสดงเพิ่มเติม

การปลูกป่า นอกจากจะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว ยังสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วย

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง เป็นพื้นที่ปลูกป่าของ ปตท. บนเนื้อที่กว่า 12 ไร่ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศป่าดั้งเดิมของกรุงเทพมหานคร รวมถึงเป็นพื้นที่สีเขียว สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ทั้งยังเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้คนทั่วไปสัมผัสกับธรรมชาติได้มากยิ่งขึ้น

อย่างเช่นกิจกรรมที่ผ่านมา ที่ชื่อว่า "น้ำใจสร้างสุข สู่การแบ่งปัน ครั้งที่ 3 ตอน ดินแดนเป็นสุข" ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของดิน-สิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเรียนรู้เกี่ยวกับดิน การใช้ประโยชน์จากดินในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมถามตอบ กิจกรรมส่งเสริมรายได้ให้กับกลุ่มเครือข่ายของศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง โดยสถาบันปลูกป่า และระบบนิเวศป่าชายเลน ปตท. กิจกรรมเวิร์คช็อป กระถางเพาะรัก ที่ปลูกฝังให้รักการปลูกต้นไม้

นอกจากกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงแล้ว ทางศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ ก็มีงานชุมชนคนรักสมุนไพรป่าวังจันทร์ ที่จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563 นี้

ติดตามรายละเอียดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ ได้ที่ สถาบันปลูกป่า ปตท. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

TAG : ปลูกป่าพื้นที่สีเขียวศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงปตท.ระบบนิเวศกรุงเทพมหานครน้ำใจสร้างสุข สู่การแบ่งปันป่าวังจันทร์สมุนไพรสถาบันปลูกป่า ปตท.

คลิปที่เกี่ยวข้อง