ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

ททท.สร้างความเชื่อมั่นในการเดินทาง มอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้สายการบิน

เจาะประเด็นข่าวค่ำ - เพื่อผลักดันให้ผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ SHA ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เมื่อวานนี้ (14 ม.ค.) คณะกรรมการตรวจประเมิน เยี่ยมชมการให้บริการส่วนต่าง ๆ ภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง และยกระดับความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสาร โดยมอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่สายการบิน ติดตามจากรายงานคุณวาเนสสา สมัคศรุติ

เพื่อสร้างความมั่นใจ และตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง จึงได้เพิ่มมาตรการทำความสะอาดแบบ Deep Clean อย่างเข้มงวด และเพิ่มความถี่การทำความสะอาดในบริเวณ จุดเสี่ยงที่มีผู้โดยสารใช้ร่วมกัน

"ห่วงใยเมืองไทย ก้าวไปด้วยกัน" ภายใต้โครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ที่ได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว ให้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรค โดยคณะกรรมการตรวจประเมินได้มอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้แก่สายการบินไทยแอร์เอเชีย

การพิจารณาตามมาตรฐาน SHA มีการตรวจประเมิน 2 แนวทาง คือ การตรวจโดยคณะกรรมการ และสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า หรือ VOC โดยพบว่าผู้ใช้บริการสนามบินดอนเมืองเมื่อวานนี้ (14 ม.ค.) ค่อนข้างบางตา แต่ก็ยังมีผู้โดยสารบางกลุ่มที่มีความจำเป็นต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน SHA กว่า 8,000 รายทั่วประเทศ แบ่งเป็น 10 ประเภทกิจการ/กิจกรรม ซึ่งสายการบินอยู่ในประเภทยานพาหนะ เพื่อยกระดับความมั่นใจและสร้างบรรยากาศให้การท่องเที่ยวไทย กลับมาฟื้นตัวโดยเร็วภายใต้วิถีชีวิตใหม่

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark