ข่าวในหมวด ข่าว 7 สี

ยื่นเรื่องได้เลย ช่วยคนเป็นหนี้ ไกล่เกลี่ยหนี้ออนไลน์ ลงทะเบียนแล้ว 1.2 แสนคน

ข่าวภาคค่ำ - ประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วม มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ มากกว่า 120,000 คนแล้ว ขณะที่สถาบันการเงิน เร่งออกสินเชื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ออนไลน์ เปิดให้ผู้ที่เป็นหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลส่งคำขอเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ล่าสุดมีจำนวนผู้ส่งคำขอกว่า 124,000 คน ซึ่งจะได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันการเงินเจ้าหนี้ภายใน 7-10 วัน ส่วนผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำขอได้ทางเว็บไซต์จนถึงวันที่ 14 เมษายนนี้ หรือติดต่อสายด่วนศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน 1213 ในวันและเวลาทำการ

ขณะที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ออกสินเชื่อเสริมสร้างธุรกิจรายย่อยมุสลิม ระยะที่ 3 วงเงินคนละ 50,000-200,000 บาท คิดอัตรากำไร 15% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 3-5 ปี โดยผู้กู้ต้องเป็นบุคคลธรรมดา อายุ 22 ปีขึ้นไป เป็นคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม ทำธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีรายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 10,000 บาทต่อเดือน

ด้านธนาคารออมสินรายงาน หลังจากเปิดให้ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ลงทะเบียนขอสินเชื่อ "SMEs มีที่ มีเงิน" วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ล่าสุด มีผู้ให้ความสนใจยื่นกู้ประมาณ 1,500 ราย รวมวงเงินกู้ 15,000 ล้านบาท ซึ่งเกินวงเงินโครงการ จึงปิดรับลงทะเบียนชั่วคราว เพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้กู้ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark