คลังเปิดปุ่มลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ ปุ่มสีแดง บนหน้าเว็บไซต์เราชนะ ใช้ทำอะไร เช็ก

ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

คลังเปิดปุ่มลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ ปุ่มสีแดง บนหน้าเว็บไซต์เราชนะ ใช้ทำอะไร เช็ก


กระทรวงการคลัง เปิดปุ่ม ลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ บนหน้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กับกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

หลังจากกระทรวงการคลังอำนวยความสะดวกประชาชนด้วยการเปิดจุดรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ แก่กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ทโฟนทำให้ไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเองหรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินสิทธิที่ได้รับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยขณะนี้ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวนมากกว่า 651,632 คน

ความคืบหน้าล่าสุดทาง กระทรวงการคลังได้เพิ่มปุ่ม “ลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ” หรือ ปุ่มสีแดง ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ดังกล่าว เปิดขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานข้างต้นอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนให้กับกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

สำหรับปุ่มลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ หรือ ปุ่มสีแดง นี้ ลูกหลาน ญาติพี่น้อง สามารถนำบัตรประชาชนของผู้มีสิทธิ ซึ่งอยู่ในภาวะพึ่งพิงมาลงทะเบียนแทนได้ ซึ่งเงื่อนไขคุณสมบัติเหมือนกันกับรอบปกติ ต่างกันเพียงวิธีใช้จ่ายเงิน ที่จะต้องใช้บัตรประชาชนในการชำระสินค้า

โดยขั้นตอนคล้ายกับการลงทะเบียนเราชนะทั่วไป ซึ่งเมื่อคลิ๊กเข้าไปแล้ว สามารถกดเงื่อนไขและยอมรับ จากนั้น กรอกชื่อ - นามสกุล , เลขบัตรประชาชนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง , วันเดือนปีเกิด , ข้อมูลการติดต่อ และ กดยอมรับ

กระทรวงการคลังได้เน้นย้ำว่า กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 4 มีนาคม 2564 และจะได้รับวงเงินสิทธิครั้งแรกในวันที่ 5 มีนาคม 2564 และกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และจะได้รับวงเงินสิทธิครั้งแรกในวันที่ 19 มีนาคม 2564

BUGABOONEWS
ขอบคุณข้อมูลจากเพจ สถานีข่าวกระทรวงการคลังดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark