ข่าวดี ! ครม.ให้ กรมชลฯ เปิดเช่า-เช่าซื้อ ที่ดินทำเกษตร ใครบ้างเข้าหลักเกณฑ์

ข่าวในหมวด ประเด็นร้อนออนไลน์

ข่าวดี ! ครม.ให้ กรมชลฯ เปิดเช่า-เช่าซื้อ ที่ดินทำเกษตร ใครบ้างเข้าหลักเกณฑ์วานนี้ (23 ก.พ.64) ครม.เห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการให้เช่า เช่าซื้อ หรือโอนที่ดิน หรือทรัพย์สินอื่นของกรมชลประทานเพื่อใช้ในการทำเกษตรกรรม 

โดยสาระสำคัญของหลักเกณฑ์การเช่าซื้อที่ดินทำการเกษตรจากกรมชลประทานนั้น จะมีการกำหนดให้สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเสนอคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัด เพื่อพิจารณาว่า เขตโครงการจัดรูปที่ดินใดมีที่ดินของกรมชลประทานตั้งอยู่สมควรจัดที่ดินแปลงนั้นให้เช่า หรือเพื่อใช้ในการทำเกษตรกรรม

โดยจะประกาศให้ราษฎรที่ประสงค์จะเช่าซื้อ หรือ เช่าที่ดิน ยื่นคำขอภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ติดประกาศ พร้อมกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเช่า เช่น เป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ที่ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตัวเอง หรือ มีที่ดินเล็กน้อยไม่พอกับการครองชีพ แต่หากพบว่าไม่มีการเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินในระยะเวลาที่กำหนด และไม่แจ้งเหตุขัดข้อง หัวหน้าจัดรูปที่ดินจังหวัดจะสามารถตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าไปทำประโยชน์ได้ทันที

BUGABOONEWS
ขอบคุณข้อมูลจากเพจ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark