คลิปที่เกี่ยวข้อง

ณัฐชนน Love เลย : โรคหูดับเฉียบพลัน ภัยใกล้ตัวเสี่ยงหูหนวก 3 มี.ค.64

7 สีช่วยชาวบ้าน ณัฐชนน Love เลย 3 มี.ค.64

ภัยร้ายใกล้ตัว โรคหูดับเฉียบพลันอาจเป็นชั่วขณะ แต่รักษาช้าอาจเสี่ยงหูดับถาวร ไขสาเหตุและการรักษาพร้อมกันในวันการได้ยินโลก 3 มีนาคมนี้ ใน ณัฐชนน Love เลย

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark