คลิปที่เกี่ยวข้อง

ถอดโควิด-19 ออกจากโรคติดต่ออันตราย

ข่าวภาคค่ำ - วันที่ 1 ตุลาคมนี้ โควิด-19 จะมูฟออนจากโรคติดต่ออันตราย ไปเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ล่าสุด คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ออกแผนการจัดการรองรับ ยกเลิกการกักตัวผู้ป่วยโควิด-19

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ถอดโรคโควิด-19 ออกจากโรคติดต่ออันตราย ลดระดับความรุนแรงลงมาเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง เริ่มวันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการควบคุมโรคโควิด-19 รองรับการเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ปรับมาตรการแยกกักผู้ป่วยโควิดอาการน้อย หรือผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน หรือ DMHT เว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด 5 วัน แทน เริ่มวันที่ 1 ตุลาคมนี้ ที่จะยกเลิกการกักตัวผู้ป่วยโควิด 5+5 ส่วนผู้ติดเชื้อที่มีอาการ ไปตรวจรักษาตามสิทธิการรักษาพยาบาลที่มีอยู่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้ผู้ป่วยโควิดเข้าถึงการรักษาและได้รับยาต้านไวรัสตามแนวทางการรักษา

สำหรับประชาชนทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข ยังแนะนำให้ป้องกันตัว สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ และตรวจ ATK เมื่อมีอาการป่วย พร้อมติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่อง หากโรคกลับมามีความรุนแรงเพิ่มขึ้น อาจประกาศพื้นที่โรคระบาดตามความจำเป็น

นอกจากนี้ ให้ปรับมาตรการเข้าประเทศ ยกเลิกการแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 หรือผลตรวจ ATK ก่อนเดินทางเข้าประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark