โทษใหม่ ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย โดนปรับ 4,000 บาท จอดทับม้าลายโดนด้วยปรับ 500 !

คลิปที่เกี่ยวข้อง

โทษใหม่ ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย โดนปรับ 4,000 บาท จอดทับม้าลายโดนด้วยปรับ 500 !

ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย

เปิดโทษใหม่ ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย เพิ่มอัตราโทษปรับไม่เกิน 4,000 บาท ตัดคะแนนความประพฤติทันที พวกจอดทับทางม้าลายโดนด้วย ปรับ 500 บาท

ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย กรมการขนส่งทางบก ย้ำเตือนผู้ขับขี่รถยนต์กับกฎหมายจราจรฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ หลังตำรวจได้มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มอัตราโทษความผิดตามกฎหมายจราจร และมีระบบบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ ซึ่งผู้มีใบขับขี่ทุกคนมี 12 คะแนนเต็ม และจะถูกตัดคะแนนทันทีที่กระทำผิด

กรณีผู้ขับขี่ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย มีโทษปรับไม่เกิน 4,000 บาท และ ตัดคะแนนความประพฤติทันที 1 คะแนน

และกรณีจอดทับทางม้าลาย มีโทษปรับ  ไม่เกิน 500 บาท

หากผู้ขับขี่ถูกตัดเหลือ 0 คะแนน จะเป็นอย่างไร

1.พักใช้ใบขับขี่ ห้ามขับรถ 90 วัน
2.ฝ่าฝืนขับรถ ช่วงถูกพักใช้ใบขับขี่ โทษจำคุก 3 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
3.หากโดนพักใช้ใบขับขี่เกิน 3 ครั้ง ภายใน 3 ปี จะโดนพักใช้ใบขับขี่มากกว่า 90 วัน และหากยังถูกตัดคะแนนจนถูกพักใช้ใบขับขี่ภายใน 1 ปี จะโดนเพิกถอนใบขับขี่ทุกประเภท

ดังนั้น หากขับรถแล้วพบทางม้าลาย จะต้องชะลอหรือเตรียมหยุดรถ โดยให้ห่างจากทางม้าลายในระยะ 3 เมตร และรอให้คนข้ามถนนเสร็จสิ้นเสียก่อน จึงค่อยขับรถผ่านไปได้ และในบางที่จะมีไฟเตือนคนข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย ผู้ขับขี่ควรสังเกตทุกครั้งและปฏิบัติตามกฎหมายให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัย

ไม่หยุดให้คนข้ามทางม้าลาย

BUGABOO NEWS
ขอบคุณข้อมูลจาก ขับขี่ปลอดภัย by DLT

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark