คลิปที่เกี่ยวข้อง

หนทางพารวย 17 ก.ย.66

วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายนนี้ เวลา 06.45 - 07.00 น. รายการ หนทางพารวย พาไปดูการพัฒนาน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ บ้านหนองครก จังหวัดราชบุรี ทำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดทั้งปี สามารถเลือกปลูกพืชได้หลากหลาย ช่วยสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark