กกพ.เคาะขึ้นค่าไฟ งวด ม.ค.-เม.ย.67 พุ่งเกือบ 5 บาท

คลิปที่เกี่ยวข้อง

กกพ.เคาะขึ้นค่าไฟ งวด ม.ค.-เม.ย.67 พุ่งเกือบ 5 บาท


สำนักงาน กกพ. ขึ้นค่าไฟฟ้า มีมติรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที)  อยู่ที่ 4.68 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) พุ่งเกือบ 5 บาท

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) มีการประชุม กกพ. โดยมีมติรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่าเอฟที) และมีมติเห็นชอบให้ปรับค่าเอฟทีขายปลีก สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือน ม.ค.-เม.ย.2567 เท่ากับ 89.55 สตางค์ต่อหน่วย ส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 69.07 สตางค์ต่อหน่วย เมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่ 3.78 บาทต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บของผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.68 บาทต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ทั้งนี้ การพิจารณาปรับค่าเอฟทีในงวดเดือน ม.ค.-เม.ย.2567 กกพ.คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า และขณะเดียวกันต้องไม่กระทบต่อศักยภาพความมั่นคงในการบริการพลังงานของ กฟผ. เป็นการปรับให้สะท้อนต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น และคืนต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่ กฟผ. รับภาระไว้บางส่วน เพื่อให้ กฟผ. มีสภาพคล่องในการดำเนินงานและชำระคืนเงินกู้เท่าที่จำเป็น

BUGABOONEWS

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง Bookmark