Bugaboo.tv

The Legacy of Pythagoras

เลือกรายการ

สารคดี พีทาโกรัส ทฤษฏีเปลี่ยนโลก The Legacy of Pythagoras ตอน 3 คลิป 1/3

สารคดี พีทาโกรัส ทฤษฏีเปลี่ยนโลก The Legacy of Pythagoras ตอน 3 คลิป 1/3

สารคดี พีทาโกรัส ทฤษฏีเปลี่ยนโลก The Legacy of Pythagoras ออกอากาศวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ตอน 3 คลิป 1

จากทฤษฏีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สู่ส่วนสำคัญในการสร้างอารยธรรมของมนุษย์ตั้งแต่อดีตถึงปัจ...