Jang, The Soul of K-Food

Jang, The Soul of K-Food

จิตวิญญาณอาหารเกาหลี

Jang, The Soul of K-Food

เรียนรู้ความเป็นเกาหลีผ่านวัฒนธรรมอาหารการกิน ที่ได้รับการเผยแพร่จนเป็นที่นิยมในหมู่คนไทย แต่จะมีสักกี่คนที่เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าจิตวิญญาณอาหารเกาหลีที่แท้จริงนั้นเป็นเช่นไร มาเรียนรู้และเข้าใจไปพร้อมกันใน Jang, the Soul of K-Food
ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง

ดู Jang, The Soul of K-Food ตอนอื่นๆ